GENERAL QUARTERS
Sky Mesa (USA) - Ecology (USA) by Unbridleds Song (USA) ka 2006
2023 İzmit Aşım İstasyonu 40.000 TL
PEDİGRİ ANALİZ (MUSLİHİDDİN GURUP)
  Ülkemize aşım yapan aygırlardan biri olan General Quarters ve onun içerdiği soy ağacı bağlamında uyum sağlayabileceği kısraklarla ilgili analize ilişkin notlar bu yazımızın konusu olacak. Öncelikle yarış yaşamında ABD’de üç ve dört yaşlarında G1 seviyede yarışları kazanması dışında çok belirgin bir özelliği olarak kazandığı koşulara bakıldığında hem çim, hem kum, hem de sentetik pistte kazanmayı başardığını görüyoruz ve bu onun için değerli bir veri konumundadır.

  Bu başarılı yarış yaşamı sonrasında ABD’de start almaya başlayan yavrularının içinde başarılı olanları aşağıda listeledim. Ayrıca General Quarters’ın babası Sky Mesa’nın da grup yarışlar kazanmış yavruları ve her iki konumda da ilk iki kısrak babaları içeren tabloyu yazı sonunda bulabilmeniz mümkün. General Quarters’ın şu anda en iyi yavrusu konumunda olan Mia Torri’nin babası Birdstone, babası Grindstone vasıtası ile Unbridled’e bağlanır ki, o da aynı zaman General Quarters’ın kısrak baba hattında olduğu için bu aygırın en başarılı yavrusu olan bu isimde Unbridled üzerine 4*4 akrabalık gözlemlenmektedir.

  Unbridled, Fappiano oğludur. Fappiano’nun bir başka oğlu Pentelicus’u da General Quarters’ın kazanan yavrularından Army Brat da görmekteyiz. Yine Smokinwatchstopper de ikinci kısrak babasının Unbridleds Song olduğu da görmekteyiz ki, bu durumda özellikle Fappiano üzerine tesis edilen akrabalıklarda başarı yakalamakta olduğunu ifade edebiliriz General Quarters için. Gerek General Quarters’ın dedesi Pulpit de, gerekse de kısrak babası Unbridleds Song’un başarılı ürünlerinden Oratory, Will Take Charge, Graydar, Strike It Reach gibi referanslar, General Quarters ile Dehere kızları arasında eşleşme planlarına destek olabilecek pedigriler içermektedir. Ayrıca Dehere’in babası Sky Mesa’nın da sınıf koşu performanslı yavrularından Thiskyhasnolimit, Embracing Hearts, Sky Girl, Bad Hombre gibi sınıf koşu performanslı yavrularında kısrak baba hatlarında Dehere’in babası Deputy Minister’a rastlamak, General Quarters için Dehere kızları denemesinde başka olumlu örnekler olarak değerlendirilebilir.

  Sky Mesa’nın G2 klasında yarış kazanmış iki yavrusu Sky Treasure ve LLanarmon da kısrak baba hatlarında Smart Strike karşımıza çıkmakta ve ayrıca Sprited Miss de ikinci kısrak babası olarak aynı ismin tezahür ettiği gözlemlenmekte. Smart Strike’ın anneannesi No Class aynı zamanda ülkemizde de aygırlık kariyeri olan Always A Classic’in de annesidir. Always A Classic’in babası da Deputy Minister’dir. O halde baba kardeşi Dehere gibi Always A Classis kızları da General Quarters için değerlendirilebilir. Tabi ki her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi diğer soy etkenleri de göz önüne alınarak. Deputy Minster hattında ülkemizde aygır olarak Salt Lake, Mane Minister ve de Awesome Again’in temsilcileri bulunmaktadır. Bunlardan Awesome Again’in oğlu Toccet’in de ülkemizde aygırlık yaptığı göz önüne alınırsak, zaman içinde Toccet kızlarını da General Quarters için değerlendirmek mümkün olabilecektir.

  Sky Mesa’nın başarılı yavrularında dikkat çeken bir etken de Carson City faktörüdür. Bu aygırın oğlu Cuvee ülkemizde aygırlık yapmakta olup ayrıca City Zip, Five Star Day ve Flying Chevron gibi Carson City oğullarının temsilcilerine ülkemizde rastlamak olasıdır.

  Yine Sky Mesa’nın başarılı yavrularında Broad Brush, Distorted Humor, Pleasant Colony, Gone West ve Silver Deputy isimlerini gözlemek mümkün. Bunlarda Silver Deputy’in babasının Deputy Minister olması, yukarıda Always A Classic, Dehere ve Toccet bağlamında ifade etmeye çalıştığımız uyumu destekleyici bir başka referanstır. Silver Deputy ülkemizde ki aygırlardan El Corredor’un da kısrak babasıdır. El Corredor’un dedesinin Gone West olduğu düşünüldüğünde bir üst paragrafta vurgulamaya çalıştığımız Gone West etkeni de teyit edici bir başka nokta olabilir El Corredor’un soy ağacı. Yine üstte vurguladığımız isimlerden Pleasant Colony’in oğlu Pleasantly Perfect ülkemizde aygırlık yapmakta olup ayrıca baba kardeşlerinden Pleasant Tap’ın da temsilcileri mevcuttur ülkemizde.

  Bu bölüme kadar General Quarters ve babası Sky Mesa’nın özellikle başarılı yavruları bağlamında General Quarters’ın uyum sağlayabileceği kısrak profilleri açısından irdeleme de bulunmaya çalıştık. Konuya bir başka açıdan, daha doğrusu General Quarters’ın soy ağacındaki elemanlar üzerinden yaklaşmaya çalışırsak ilginç şeylere rastlayabiliriz.

  Bu bağlamda yapılabilecek öngürülerde ilk sıralara Manila ismini almak mümkün sanırım. Manila’nın anneannesi Matriarch, ayrıca zamanda General Quarters’ın dördüncü annesidir. Bu durumda Manila kızları ile General Quarters arasındaki eşleşmede bu değerli etkeni tetiklemek mümkün olabilir. Ayrıca Sky Mesa’nın G3 kazanan yavrusu Wonderlandbynight’ın ikinci kısrak babasının Manila olması bu öneriyi destekleme anlamında bir başka referans olabileceği gibi General Quarters’ın pedigrisinde rastladığımız Danzig’in de Manila’nın babası Lyphard ile uyumunu da bu söylemlere ekleyebiliriz.

  Matriarch’ın annesi Lyceum da tam kardeşi vasıtasıyla özellikle Miswaki başta olmak üzere ve ayrıca Go Marching ile etkileşim sağlaması da olasıdır ki, General Quarters’ın uyum sağlayabileceği kısrak değerlendirmelerinde değerlendirmek mümkündür. Miswaki izlerine Dr.Fong ve Captain Rio başta olmak üzere Bachelor Duke, Black The Affair, Midya, Miswaki Tern, Rossini, Sir Shackleton gibi aygır oğulları ile kızlarında ve Galileo ve Daylami gibi pedigrilerde rastlamak da mümkündür. Galileo demişken bu aygırın babası Sadler’s Wells’in aygır oğlu Fort Wood’un oğlu Horse Chesnut ismini hem General Quarters, hem de babası Sky Mesa’nın bazı yavrularında gözlemlemek mümkün.

  General Quarters’ın pedigrisini incelediğimizde karşılaştığımız en ilginç şeylerden biri de Round Table ve onun tam kardeşi Monarchy üzerine tam dört kez akrabalık tesisidir. Bence General Quarters için önem arz edebilecek en değerli şeylerden biri olabilir bu etken. Bu durumda Tale Of The Cat ve Johannesburg temsilcilerini de General Quarters için değerlendirmek olasıdır. Kuşkusuz bahse konu bu isimlerin Storm Cat hattından gelmesi, olası bu eşleşmelerde Storm Cat akrabalığı oluşturacaktır. Ayrıca bu bağlamda General Quarters’ın başarılı anne kardeşi A Shin Top ’un da Tale Of The Cat temsilcisi olduğunu da ekleyelim. Tale Of The Cat’in oğlu Lion Heart ve Johannesburg’un oğulları Marcavelly ve Turkish Sword ülkemize aygırlık yapmakta olup, ayrıca muhtelif kısrak pedigrilerinde de bu isimlere rastlamak olasıdır.

  Ve yine Round Table ve Monarchy bağlamında yapılabilecek yaklaşımlarında, Aloe ve Feola etkisinin yoğun yaşandığı soy elemanları üzerinde çok farklı açılımlar getirmesi de eşyanın tabiatı icabıdır. Ayrıca Sky Mesa’nın familyasının Busanda’ya ulaştığı düşünüldüğüne özellikle Polish Navy ve tabi ki Buckpasser bağlamında etkileşimleri gözlemlemek mümkündür.

  Vurgulamaya çalıştığımız tüm bu etkenler gözetilerek bir özetleme yapmak gerekirse, General Quarters’a uyum sağlayabilecek kısrak baba hatları arasında; Dehere, Always A Classic, Toccet, Silver Deputy, Fappiano/ Victory Gallop, Attacante, Golden Sun, Manila/Lypard/Bellypha, Dr.Fong, Captain Rio, Bachelor Duke, Daylami, Galileo, Lion Heart, Marcavelly, Turkish Sword, Hamas, Akındayım, Pleasantly Perfect, Gone West, El Corredor , Sea Hero, Offlee Wild ve Dynaformer gibi isimleri zikretmek mümkün ilk planda.

  Şüphesiz her zaman vurgulamaya gayret ettiğimiz gibi kısrakların soy ağaçlarında tüm pedigri aktörlerinin de irdelenmesi her türlü eşleşme için daha tutarlı ve mantıklı olacaktır ve olmalıdır da.

GENERAL QUARTERS KAZANAN/SINIF KOŞU PERFORMANSLI YAVRULARI
İSİM SINIF 1.KISRAK BABA 2.KISRAK BABA
MIA TORRI 2.G3 BIRD STONE AARONS CONCORDE
ARMY BRAT W PENTELICUS SECRETARIAT
G Q COVERGIRL W BELLAMY ROAD ICECAPADE
GENERAL'S JEWEL W PIKEPASS VICE REGENT
GUERO W PIONEERING PINE BLUFF
NAVAL WAR W TOMORROWS CAT STALWART
SMOKINWATCHSTOPPER W STORMY ATLANTIC UNBRIDLED'S SONG
QUARTERLY W SILVER CHARM BLACK THE AFFAIR
GENERAL MCGOOBY W HORSE CHESNUT PULPIT
SKY MESA GRUP/LISTED KAZANAN YAVRULARI
İSİM SINIF 1.KISRAK BABA 2.KISRAK BABA
GENERAL QUARTERS G1 UNBRIDLEDS SONG DANZIG
GIULIA G1 SEEKING THE GOLD SEATTLE SLEW
SKY DIVA G1 UNBRIDLED GENERAL ASSEMBLY
STORM MESA G2 PLEASANT COLONY ELGRAN SENOR
SATANS QUICK CHICK G2 DEVIL'S BAG NIJINSKY
SKYLIGHTER G2 BROAD BRUSH NASKRA
SKY TREASURE G2 SMART STRIKE BOLD RUCKUS
LLANARMON G2 SMART STRIKE DIXIELAND BRASS
BEETHOVEN G2 CARSON CITY WHEATLY HALL
SKYWAY G2 DR BLUM DISTINCTIVE PRO
THISKYHASNOLIMIT G3 DEPUTY MINISTER QUIET AMERICAN
FINAL MESA G3 SMART STYLE PRIVATE ACCOUNT
WONDERLANDBYNIGHT G3 GULCH MANILA
OLD FASHION GAL G3 HORSE CHESNUT SMART STRIKE
TERRAIN G3 FORTY NINER IN REALITY
BELLE HILL G3 POINT GIVEN BOSTON HARBOR
DYNAMIC SKY G3 DISTORTED HUMOR BUCKPLASHER
MY IMPRESSION G3 BROAD BRUSH STRAWBERRY ROAD
SKY CAPTAIN G3 SMARTY JONES DIXIELAND BAND
SKY GIRL G3 DEPUTY MINISTER WHEATLY HALL
FAMILY MEETING G3 REPRICED RELAUNCH
MR DAVID G3 BELONG TO ME TOM ROLFE
SUPER SAKS L UNBRIDLEDS SONG SLEWACIDE
SKY PREACHER L MUTAKDDIM BELIEVE IT
SPIRITED MISS L HORSE CHESNUT SMART STRIKE
CULOTTE L MT.LIVERMORE MR.PROSPECTOR
MASKED MAIDEN L TABASCO CAT NIJINSKY
SKY HAVEN L WOODMAN DANZIG CZAR
THIRD DWAN L QUIET AMERICAN DIXIELAND BAND
SKY MYSTIC L PLEASANT COLONY GENERAL ASSEMBLY
Anasayfa Pedigri
Yarış Hayatı Galeri
Hara Hayatı

Twitter